Kon.S.K. Nieuw stabroek

een beetje geschiedenis

Aanvullende historiek n.a.v. 50 jaar S.K. Nieuw Stabroek

Met het jubileumboek van S.K. Nieuw Stabroek onder de arm, ter gelegenheid van hun 50 jarig bestaan, en een karrevracht herinneringen aangebracht door de aanwezigen, keerde ik met mijn echtgenote later dan voorzien huiswaarts van een gezellige en verrassende vrijdagavond 8 september 2017. Vooral de cover en de foto’s tot en met bladzijde 7 trokken mijn aandacht. Waarom?

 Zie hier mijn verhaal: “Een keepersloopbaan als geen ander, die begon bij S.K. Nieuw Stabroek”

Als lid van de K.A.J. waren we in 1967 met enkele van mijn kameraden, uitgenodigd op de stichtingsvergadering in café De Klok. De meeste van hen  waren aangesloten bij FC Vitesse, îk bij geen enkele club. Bovendien had ik enkel wat ervaring opgedaan onder de lat in een paar  vriendschappelijke wedstrijden met de K.A.J. Tijdens de vergadering werd mijn fiets gestolen, ondergeschikt voor mij aan wat die avond  werd gerealiseerd, de oprichting van S.K. Nieuw Stabroek.

Blijkbaar had ik toch voldoende capaciteiten en startte ik als eerste doelman van de eerste ploeg. Ook het daaropvolgende jaar zou ik die plaats behouden.

De eerste geel-blauwe kleuren van de kleedkamers en de kantine, aangebracht tijdens de schoolvakantie, kwamen van mijn verfborstels. Als dank voor de bewezen diensten mocht ik van Suzanne (van de Klok) mijn huwelijksfeest laten doorgaan in de bierhal en dat op de  zaterdag van Stabroekse kermis. Een uitzonderlijk gebaar/toegeving van haar vernam ik later.

Verplaatsingen werden destijds gedaan via ‘carpooling’ m.a.w. meerijden met ploeggenoten en supporters die een auto bezaten? Hadden we die tijd over een GPS beschikt we zouden vast niet tijdens de rust gearriveerd zijn die ene keer. In de auto hadden we ons al gedeeltelijk omgekleed en dat vonden onze vriendinnen niet erg. Bij aankomst was de stand toen nog 0-0 (11 tegen 9) en ik denk dat we die wedstrijd ook nog hebben gewonnen.

Bij mijn afscheid aan S.K. Nieuw Stabroek, 2 jaar na hun oprichting, mocht ik een trofee ontvangen, de allereerste binnen de club. Hij staat nu te pronken in de kantine.

Mijn eerste transfer (naar Vitesse Stabroek – 2de provinciale) liep sportief in de andere richting dan die van mijn kameraden. Toch hadden beide clubs voor mij iets gemeen: een kampioenstitel het eerste jaar dat ik voor hen uitkwam. Het zou niet de  laatste keer zijn.

Na 1 jaar Vitesse Stabroek kreeg ik van Kon. Berchemsport een exclusiviteitscontract aangeboden van 3 jaar. En daar sta je dan als ’jonge gast van den buiten’ naast voetbalicoon Rik Coppens als trainer. Dat ik dat mocht beleven. Drie jaar tevoren nog geen voetbalschoenen aan mijn voeten gehad en nu dit. Ook Berchem Sport speelde het eerste jaar van mijn verblijf  kampioen en promoveerde naar de hoogste afdeling van de Belgische voetbalbond. Dit fenomeen zou zich nog éénmaal herhalen.

Sportief gezien waren dat niet de mooiste jaren maar een aantal zitplaatsen op de reserve bank in eerste nationale compenseerde ruimschoots dat gemis.

Mijn transfair naar Kapellen FC (1ste provinceale) na 4 jaar Berchem Sport moest het sportieve hoogtepunt  worden. Een scheen- en kuitbeenbreuk halverwege de competitie besliste daar anders over. Drie maanden plaaster én 2 maanden revalidatie. Mijn werkgever was daar niet blij mee.

Toch kon op het einde van het seizoen de promotie naar 4de nationale worden afgedwongen dank zij de reserve keeper.

Het daaropvolgende seizoen nam ik opnieuw plaats onder de lat maar rugproblemen enkele jaren later betekende het einde van een ongewone keepersloopbaan.

Moest S.K. Nieuw Stabroek in 1967 niet zijn opgericht, ik had nooit mijn sportieve mogelijkheden ontdekt.

De moraal van mijn verhaal:

Ik ervaarde dat de bergen hoger kunnen zijn dan ze lijken.

Dat je  vreugde kan beleven aan uw favoriete  sport maar deelnemen belangrijker is dan winnen.

En weet nu dat je een voetbalcarrière gerust bij K.S.K Nieuw Stabroek kunt beginnen.

Proficiat  ook K.S.K.  Nieuw Stabroek met de organisatie van de viering op 8 september 2017.

 

Sportieve groeten,

Reynen Marcel

Nu dat gevallen is het doek vind ik  nog vreugde in mijn fotoboek

Ik zie dan telkens zoveel vrienden weer

En beleef mooie momenten keer op keer.

        Historiek van Nieuw Stabroek – Stamnummer 1075

        ----------------------------------------------------------------  

       In 1967 namen enkele mensen uit Stabroek het initiatief om afstand te doen van het “prestatievoetbal” waarin enkel de besten mochten aantreden en waarbij enkel naar de 1ste  ploeg werd gekeken.

In 1967 werd dan ook in een vergadering in café “De Klok” overgegaan tot de stichting van een voetbalploeg die zou starten in seizoen 1968/69 in 3de afdeling van de KKSF wat nu de KVV is geworden.

     Op die vergadering werd de basis van SK Nieuw Stabroek gelegd met als hoofddoelstelling te spelen voor de eer en het besef dat iedere speler, goed of minder goed, zijn waarde had voor de ploeg. Bleek al snel dat sommige zogezegd “mindere goden” toch niet zo slecht waren met de bal aan de voet, te zien aan de titels die in de loop van de jaren verzameld werden! De meeste van de eerste spelende leden waren allemaal vrienden van de die KAJ niet aan de bak kwamen bij Vitesse Stabroek dat een andere politiek huldigde.            

             De stichter van de club was haarkapper Luc Maes die ook de naam SK.Nieuw Stabroek naar voor schoof en de gemeentekleuren als clubkleur instelde. Dankzij de toenmalige firma Plancke die een stuk grond in de Meidoornlaan ter beschikking stelde kon er een voetbalveld aangelegd worden mede door de inbreng van Suzanne Rombouts, uitbaatster van café “De Klok”.

Zij zorgde voor de uitrusting en de bouw van een kantine en kleedkamers.

Echte luxe was er toen nog niet, gaslantaarns op de toog en een teil pompwater als douche, om van nostalgie te spreken!

       Er werd met 2 ploegen gestart in 3de afdeling van het Vlaams Katholiek Sportverbond (KKSF). Het eerste bestuur bestond uit  Luc Maes, Bob Wesenbeek en Fons Venninckx.          De doopvader van deze ploeg was de toenmalige burgemeester Eduard De Bie die hierbij SK Nieuw Stabroek zijn volledige steun toezegde.  

     Het eerste seizoen werd meteen afgesloten met de kampioenstitel. Het daaropvolgende jaar werden reeds 4 seniorenploegen ingeschreven.In 1977 werd onder coördinatie van Jos Leemans gestart met de inbreng van de jeugd wat in 1979/80 resulteerde in 4 ploegen.    

8 jaar later werden dat 9 competitieve  ploegen.     

     20 jaar na de oprichting werd het veld Meidoornlaan verkaveld en dienden de 12 ploegen een nieuw onderkomen te vinden. Een oplossing kwam dank zij de hulp van de welbekende firma Aertssen te Stabroek.

De gemeente Stabroek, die ondertussen ook niet had stilgezeten, verwezenlijkte het functionele sportcomplex Vossevelden, waar wij  tot vandaag op huurbasis gebruik van

mogen maken 

Hier kunnen we beschikken over 3 voetbalvelden, 6 kleedkamers en een ruime kantine.                                                                             

 

Nieuw Stabroek is door de jaren en onder inzet van diverse bestuursleden blijven groeien en beschikt momenteel over 22 ploegen in alle leeftijdscategorieën en tot heden zijn we altijd onze principes betreffende de jeugdwerking  trouw gebleven. Sterker nog, wij beschouwen

 nog steeds onze jeugd als de steunpilaar en de toekomst van de vereniging en huldigen op deze manier het basisprincipe van het amateurvoetbal.

Ondertussen hebben we 3 generaties voetballers van vader op zoon, aangevuld met veel nieuwe spelers uit de eigen en omliggende gemeenten. 

    Op en naast het veld kan je wekelijks onze jongens en meisjes samen met ouders en grootouders vinden, iets wat het rustige en familiale karakter van onze club eens te meer in de verf zet.   

Qua leden durven we hier toch te spreken over bijna de grootste vereniging binnen de gemeentegrenzen van Stabroek.

    Alle spelende leden, bestuursleden en vrijwilligers opsommen zou hier een onbegonnen zaak zijn en ons veel te ver brengen. Daarom houden we het maar bij een kort overzicht van de voorzitters die elk op hun manier mee de geschiedenis van Nieuw Stabroek hebben geschreven zonder een tekort te willen doen aan alle andere bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers, spelers en trainers die deze club evenzeer in hun hart droegen en nog steeds dragen.                           

                                     ******************************

                           Historiek SKNS; cijfers en feiten

                        -----------------------------------------

1966.

*Eerste vergadering en oprichting van SK Nieuw Stabroek onder voorzitterschap van Luc Maes in café “De klok”.

 1968/1969.

*Start van het eerste competitiejaar onder stamnummer 1219 in de KSFB met twee ploegen en 52 leden.

*De trainingen gingen door op “Ponderosa” de woensdag.

*De wedstrijden werden gespeeld op het terrein gelegen Meidoornlaan.

*De eerste ploeg startte  in 3de afdeling C1, de tweede ploeg in 3de reserveafdeling.

*De eerste ploeg speelde reeds datzelfde seizoen kampioen!!

*Om dit te vieren trokken ze, een 150 man sterk, in stoet door Stabroek vergezeld door ERNA en ANITA, de 2 schapen die in vaste loondienst werkten en samen het gras op het voetbalveld kort hielden. Onze eerste terreinverzorgers dus.

*Van horen zeggen, het feest in De Klok heeft nogal lang geduurd en over de lichamelijke toestand van Erna en Anita na het feest is niets geweten. Naar het schijnt groeide het gras in de Meidoornlaan daarna toch wat sneller, mogelijk door overbemesting?? 

1969/1970.

*Het verbond begon met een 4de afdeling en daardoor moest SKNS als kampioen terug in 3de starten.

*Dat jaar waren er al 4 seniorenploegen. 

1971/1972.

*Een nationale afdeling werd opgericht en hups, SKNS mocht dan met wat vertraging toch naar 2de  afdeling doorstromen. 

1972/1973.

*NS start met 4 seniorenploegen en 1 veteranenploeg. 

1976/1977.

*Fons Van Meer neemt het voorzitterschap over maar kan dit door omstandigheden maar 1 seizoen doen. 

1977/1978.

*Onder impuls van Jos Leemans die het voorzitterschap op zich had genomen werd gestart met de jeugdwerking. Dit resulteerde in datzelfde jaar met een eerste jeugdploeg in de reeks mini-miniemen. 

1979/1980.

*Stamnummer werd het huidige 1075.

*Vier jeugdploegen gingen van start in de reeksen mini-miniemen, miniemen, cadetten en scholieren.                                                

1981.

*SKNS ging over naar het statuut van VZW.

1984.

*Wegens verkavelingen in de Meidoornlaan viel NS zonder terrein maar dank zij de steun van de firma AERTSEN werd een nieuw terrein met accommodatie en zelfs een sporthal verkregen op het Laageind te Stabroek. 

1986..

*viering van het 20 jarig bestaan van de club.

*De inschrijving van jeugdspelertjes loopt ondertussen vlot en de kaap van 150 jeugdspelers is overschreden.

*Zes jeugdploegen kunnen nu ingeschreven worden;

1 scholieren geb.1970/71

2 cadetten geb.1972/73

1 miniemen geb.1974/75

2 mini-miniemen geb.1976/77 

1987/1988.

*Nieuw Stabroek heeft 9 actieve jeugdploegen.

*Op 1/10/1987 kwam de eerste jaargang van ons clublad uit , het noemde toen nog “ naamloos”

wegens gebrek aan een gepaste naam.

de verantwoordelijke uitgever was Theo Osselaer

*Tevens afscheid van Jos Leemans als voorzitter en aanstelling van Guy Willems.

*Dit jaar speelden de mama’s van de jeugd ’85,’86 en ’87 een vriendenwedstrijd egen een jeugdploeg met resultaat dat onze eerste damesploeg werd opgericht. De eerste trainers weren Dré Wolveraer en Edith Milbau.

1988/1989.

*13 ingeschreven ploegen en 1 buiten competitie bevolken de Vossevelden.

*De gemeente Stabroek stelt het gemeentelijk sportcentrum “VOSSEVELDEN” ter beschikking op huurbasis. Hier beschikken we over 3 voetbalvelden, 6 kleedkamers en een ruime kantine. 

1992.

*NS bouwt zich rustig verder uit.

*Op zondag 10 mei werd samen met de GANZENRIJDERS van Stabroek een groot voetbaltornooi en bijhorende festiviteiten georganiseerd in een tent op onze terreinen.

*De opbrengst hiervan was 1.100.000 Belgisch Frank en dit werd geschonken aan een goed doel. In dit geval aan de stichting “KOM OP TEGEN KANKER”. 

1993.

 *Inschrijving van 6 seniorenploegen, 1 veteranenploeg, 2 damesploegen en 12 jeugdploegen.

1997/1998.

*SKNS kampioen in tweede afdeling. Ook de scholierenploeg en de cadettenB hebben een kampioenenviering te pakken.

*Een 10 man sterk feestbestuur gaat alle festiviteiten sturen. 

1999

*Vanaf dat seizoen zal het voorzitterschap worden waargenomen door Guy Willems.

*Dit jaar slaagden de mini-miniemen A onder leiding van hun trainer Robert Storms, een

waar icoon in de clubgeschiedenis, in een straffe stunt. Zij wonnen achtereenvolgens zowel

het SKNS tornooi als dat van SV Groenendaal en dat van Patro Hoevenen. 

2001/2002.

*Kampioen in eerste afdeling en promotie naar het hoogste niveau, de ERE afdeling.

*Softballclub Chicaboo’s nestelt zich bijSKNS op de Vossevelden. 

2002/2003.

*7 seniorenploegen, twee damesploegen, 1 veteranenploeg, 1 ploeg binnen het AVVV verbond en 12 jeugdploegen maakten dat we zo goed als in alle afdelingen van het KVV konden meedraaien. 

2009

*Voorzitter Guy Willems geeft de fakkel en de dagelijkse leiding van SKNS door aan Walter Eestermans die tot vandaag en in de toekomst met “ijzeren hand” het verder bestaan van onze club in zekere banen zal leiden. 

2013/14     

*Na het Blauwe b(r)oekje, ons clubblad was er toch nood aan "iets informatief" om onze leden op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen onze club. De hoofden werden even samengestoken en er werd besloten om een website op te richten. De eerste jaren draaide dit via externe personen maar dit was nog verre van optimaal.

In october 2013 zijn we van start gegaan met een, hetzij simpele, maar toch acurate website onder bezieling van Bart Peeters en Luc Seyssens. Het resultaat was bevredigend en we volgen de ingeslagen weg verder.

*Ook dit jaar kenden we weer enkele kampioenenploegen;

Zowel Dames 1, 3 de ploeg, cadetten 2000 als miniemen 2001 mochten aan de feesttafel.

2014/2015

*Dit jaar is een jaar van vernieuwing binnen de bestuurskamers.

Enkele jonge bestuursleden zoals Rudi Storms en Bart Peeters waren reeds op post, onlangs zijn binnen de bestuursgroep ook Kristoff Fransens, Sam Janssens en Steve Imbert toegetreden. Wij delen de mening dat deze mensen de toekomst van SK Nieuw Stabroek naar best vermogen zullen veiligstellen.

2016/2017

Op de Vossevelden gaat alles zijn gewone gangetje voor de 22 ploegen van SKNS.

Nog 1 bestuurslid komt de rangen van het dagelijks bestuur vervoegen, er zijn nu elf bestuursleden die het reilen en zeilen van de club naar best vermogen behartigen.

De huidige bestuursleden zijn; Walter Eestermans, Roger Cuyt, Alain De Clerck, Frank Peeters, Rudy Storms, Bart Peeters, Steve Imbert, Rune Bastiaensens, Kristoff Fransens, Sam Janssens en Luc Seyssens.

2017/2018

Dit beloofd een memorabele jaargang te worden. We trappen het seizoen op gang met 9 seniorploegen, 2 damesploegen en 13 jeugdploegen. Voor het eerst is begonen met een lichting van 5 jarige spelertjes onder kundige leiding van de nimmer opgevende Peer Gabriels.

Het verbond KVV lost stilaan op in VOETBAL VLAANDEREN onder politieke druk, de eerste aanpassingen zijn reeds merkbaar. Meer en meer zal de elektronische weg ingeslagen worden, hoe, wanneer en waarop dit weerslag zal hebben zal later nog blijken.

Buiten dit mag SKNS zich vanaf 1 september, KONINKLIJK S.K. NIEUW STABROEK noemen, een titel die met trots mag en zal gedragen worden.

Het ontvangen van deze titel zal het begin van een feestjaar inluiden, diverse activiteiten zullen dit jaar tekenen.

Een eerste actviteit was een geslaagde receptie in zaal Moorland, een 500 tal leden en de aanwezige pers luisterden aandachtig naar speeches van de voorzitter Walter Eestermans, van burgemeester Rik Frans, eerste schepen Herman Jongenelen en KVV voorzitter Yves Raguet.

Na het officiele gedeelte volgde een opeenvolging van (gratis) hapjes en drankjes tot de latere uurtjes, waarna iedereen tevreden huiswaarts trok.

2018/2019

Vanaf dit seizoen is de overstap naar Voetbal Vlaanderen een feit. Voetbal Vlaanderen is een onderdeel van de K.B.V.B.

De eerste gevolgen daarvan zijn dat onze ploegen kunnen uitkomen tegen ploegen uit de KBVB.

In een huidige wereld van digitalisering verdwijnen nu ook onze oude, met de hand in te vullen wedstrijdbladen, voor een E-versie via computer. Iets wat onze secretaris, Roger Cuyt en de trainers en delegees ondertussen enkele grijze haren hebben bijbezorgd

Teneinde de bijgekomen taken naar behoren te kunnen vervullen, komen drie nieuwe en jonge bestuursleden de rangen versterken, Peter Van Leemput, Pascal Springuel en Seppe Lietaer zullen de toekomst van Kon. Nieuw Stabroek verzekeren.

2019/20

Dit seizoen start een beetje in mineur, helaas dienden we, wegens te weinig spelers, afscheid te nemen van onze damesploeg.

Het goede nieuws is dat de werken aan de "Ghelamco van de Polder", ons nieuw clubhuis van start zijn gegaan. Eind september werden de eerst werken uitgevoerd, het bouwrijp maken van het perceel.

Natuurlijk kunnen we geen jaar zonder spelershome anex, cantine. Hiertoe werd een woon-unit aangekocht die onder impuls van onze voorzitter Walter Eestermans, zijn vrouw Bertje en Peter Anthonissen van de veteranen werd omgevormd tot een tijdelijke spelershome. Je kan er vanuit gaan dat deze mensen drie maanden lang al hun vrije tijd daaraan spendeerden, waarvoor dank van de ganse SKNS gemeenschap.

Hieronder nog een laatste foto van onze oude cantine waar we zovele spelertjes, ouders, grootouders enz. mochten ontvangen.

Het seizoeneinde verloopt echter niet zoals verwacht. Door een wereldwijde uitbraak van het CORVID-19 virus worden vanaf 15/3/2020 alle wedstrijden gestaakt en de competitie stopgezet, dit zowel voor Voetbal Vlaanderen als de nationale en internationale competities, alle tornooien, vriendenmatchen en bekerwedstrijden idem dito, een totale lock-down dus

We vermoeden dat dit niet enkel sportief maar ook financieel zijn sporen gaat nalaten bij alle ploegen en bij alle sporten.

2020/21

Het zoveelste seizoen gaat dan toch van start onder COVID dreiging, het virus dat voorgaand seizoen ook al beheerste. En inderdaad, na ongeveer een vijftal weken word dit seizoen op 18/10 ook stilgezet voor alle ploegen ouder dan de U17. Begin november trekt K.SK.N.S. er dan zelf de stop uit na eindeloze vergaderingen. Het standpunt dat de gezondheid van iedereen die begaan is met de club geeft hier de doorslag. Kort daarna volgt ook Voetbal Vlaanderen onze redenering. Mede door het virus werden ondertussens reeds kleedkamers, douches, cafetaria en normaal trainen afgeschaft, allemaal beperkingen waar bij tal van clubs het (financiele) water aan de lippen komt te staan en de charme van ploegsporten toch sterk aan amusementswaarde verminderen.

 

 

                                                 Tot voorlopig slot wens ik hier nog een speciaal woordje van dank te besteden aan alle voorzitters, alle bestuursleden, hun echtgenotes en alle andere medewerkers die in de afgelopen jaren steeds weer klaarstonden en steevast bereid waren om hun vrije tijd te besteden aan deze club, de opleiding en de opvolging van honderden jonge spelers tot sportieve volwassenen.

  Historiek editie 2012 – Bronnen Leo Imbert – Lode Janssens

                                       L.S.

                                         *Onze eregalerij van de voorzitters;

                                              1966 - Luc Maes

                                 1976 – Fons Van Meer

                                 1977 – Jos Leemans

                                 1987 - Guy Willems

                                 2009- Walter Eestermans

                                                         ****************

Op de dag van heden tellen we gemiddeld een 550  tal spelende leden, trainers en begeleiders.

Tot onze vaste gewoonte en zoals het elke respectabele vereniging siert hebben we een aantal jaarlijks terugkomende evenementen op de agenda staan.

Hieronder vallen:

*De Nacht Van Nieuw Stabroek.

*Een Halloween drink met zoektocht.

*Bezoek van de goede Sint voor onze jongste spelertjes en hun broertjes en zussen.

*Het Drie Koningen zingen tot steun van onze jeugd.

*Een dames en veteranentornooi.

*Kortelings is ook een succesvol nachttornooi van start gegaan.

*Het jeugdtornooi van Nieuw Stabroek, de beker "ROBERT STORMS" dat twee dagen in beslag neemt.

*Een nieuw en terugkomend evenement is ook de FAMILIEDAG van NS waar we in slagen om toch eens iets anders dan voetbal te brengen en waar we ondertussen ook reeds een derde editie van hebben mogen smaken.

                                                  ****************

 Tot voorlopig slot wens ik hier nog een speciaal woordje van dank te besteden aan alle voorzitters, alle bestuursleden, hun echtgenotes en alle andere medewerkers die in de afgelopen jaren steeds weer klaarstonden en steevast bereid waren om hun vrije tijd te besteden aan deze club, de opleiding en de opvolging van honderden jonge spelers tot sportieve volwassenen.

  Historiek editie 2012 – Bronnen Leo Imbert – Lode Janssens

                                       L.S.

Nieuwe reacties

11.09 | 12:08

Beste Mijn zoon van 13 jaar wil eventueel graag voetballen…is e...

11.10 | 08:38

Gelieve voor alle vragen ons CONTACTFORMULIER te gebruiken.

26.03 | 01:15

. Denk dat veeeeeeele clubs serieus jaloers gaan zijn op die BOEREN va...